Strona główna


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 05.11.2020 r. odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Bończa, Jędrzejewo, Prusinowo  nastąpi  w dniu jutrzejszym t.j. 06.11.2020  r.
Zapytanie ofertowe: Modernizacja przepompowni ścieków położonej na działce o numerze ewidencyjnym 91, obręb Lubasz, przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu http://gzk-lubasz.pl/2020-07-24-zapytanie-ofertowe/


Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu pragnie poinformować że w dniu 15.06.2020 r. zakończone zostały prace związane z budową rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno-Dębe etap I. Łączna długość wybudowanej sieci 1272,97 m.

Odcinek o długości 648,97 m wybudowany został w formie zleconej przez Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa.

Odcinek o długości 624,00 m wybudowany został siłami własnymi Gminnego zakładu Komunalnego.

Dzięki realizacji inwestycji w dniu 07.07.2020 r. wyłączona zostało Stacja Uzdatniania Wody w Prusinowie, której zadanie przejęła Stacja Uzdatniania Wody w Sokołowie.
Terminy wywozu nieczystości w 2020r.

Wywóz nieczystości


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 29.11.2019 r. zakończone zostały roboty związane z wykonaniem wodociągu i systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 333/1, 333/5, 333/6, 333/7, 333/9, 333/10, 333/11, 329, 330 w miejscowości Goraj.

Zadanie obejmowało rozbudowę wodociągu z rur PE 110 na długości 105 m zakończonego hydrantem przeciwpożarowym. Dodatkowo wykonano 9 przyłączy wodociągowych zabezpieczających wszystkie występujące w tym zakresie potrzeby.

Zadanie obejmowało również wykonanie kolektora sanitarnego PCV 200 na długości 80 m wraz z przyłączami 160 w ilości 10 szt. Łączna długość wykonanych przyłączy to 60,5 m. Zadanie realizowane było przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego tj. firma Jan Pieprz Firma Budowlana „Jamal” ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła.

Wartość robót netto 48 770,49 zł.


Dokumenty do pobrania: dokumenty z dnia 2019-03-26

Pages: 1 2 3