Strona główna


Terminy wywozu nieczystości w 2020r.

Wywóz nieczystościGminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 29.11.2019 r. zakończone zostały roboty związane z wykonaniem wodociągu i systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 333/1, 333/5, 333/6, 333/7, 333/9, 333/10, 333/11, 329, 330 w miejscowości Goraj.

Zadanie obejmowało rozbudowę wodociągu z rur PE 110 na długości 105 m zakończonego hydrantem przeciwpożarowym. Dodatkowo wykonano 9 przyłączy wodociągowych zabezpieczających wszystkie występujące w tym zakresie potrzeby.

Zadanie obejmowało również wykonanie kolektora sanitarnego PCV 200 na długości 80 m wraz z przyłączami 160 w ilości 10 szt. Łączna długość wykonanych przyłączy to 60,5 m. Zadanie realizowane było przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego tj. firma Jan Pieprz Firma Budowlana „Jamal” ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła.

Wartość robót netto 48 770,49 zł.


Dokumenty do pobrania: dokumenty z dnia 2019-03-26

Pages: 1 2 3