Strona główna


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z przyczyn technicznych zaplanowana  na dzień 22.01.2021 r. przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz Oś. Górczyn przesunięta zostaje na dzień 25.01.2021 r  (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku  rozbudową sieci wodociągowej w Lubaszu, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz w dniach:
      21.01.2021 r. (czwartek)   ul. Rolna   w godz. od 13.00 do 15.00

      22.01.2021 r. ( piątek)    Oś. Górczyn w godz. od 11.00 do 15.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody w Lubaszu, w dniu  15.01.2021r. (piątek)  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa  w godz. od 11.00 do 15.00 .

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Terminarz wywozu odpadów

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu  informuje, że w dniu 27.11.2020 r. zakończone zostało realizowane przez nas przedsięwzięcie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Goraj na działce o  numerze  ewidencyjnym 382/9 wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3”.
Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym zainteresowanych właścicieli nieruchomości  w trybie pozwoleń na budowę wydanych odpowiednio przez Wojewodę Wielkopolskiego i Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Wartość zrealizowanych robót – 76 875,00 zł brutto. Wykonawcą zadania inwestycyjnego było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  RAF-BUD Rafał Górka, ul. Łączna 10, Śmiłowo, 64-810 Kaczory.
Zadanie objęło budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na długości 186 m oraz sieci wodociągowej na długości 164 m.


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z inwestycją drogową i koniecznością ingerencji w sieć wodociągową w Lubaszu na Oś. Gorajskim w dniu  11.12.2020 r.  w godz. od 8.00 do 12.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz Oś. Gorajskie.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu pragnie poinformować że w dniu 15.06.2020 r. zakończone zostały prace związane z budową rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno-Dębe etap I. Łączna długość wybudowanej sieci 1272,97 m.

Odcinek o długości 648,97 m wybudowany został w formie zleconej przez Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa.

Odcinek o długości 624,00 m wybudowany został siłami własnymi Gminnego zakładu Komunalnego.

Dzięki realizacji inwestycji w dniu 07.07.2020 r. wyłączona zostało Stacja Uzdatniania Wody w Prusinowie, której zadanie przejęła Stacja Uzdatniania Wody w Sokołowie.
Terminy wywozu nieczystości w 2020r.

Wywóz nieczystości


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 29.11.2019 r. zakończone zostały roboty związane z wykonaniem wodociągu i systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 333/1, 333/5, 333/6, 333/7, 333/9, 333/10, 333/11, 329, 330 w miejscowości Goraj.

Zadanie obejmowało rozbudowę wodociągu z rur PE 110 na długości 105 m zakończonego hydrantem przeciwpożarowym. Dodatkowo wykonano 9 przyłączy wodociągowych zabezpieczających wszystkie występujące w tym zakresie potrzeby.

Zadanie obejmowało również wykonanie kolektora sanitarnego PCV 200 na długości 80 m wraz z przyłączami 160 w ilości 10 szt. Łączna długość wykonanych przyłączy to 60,5 m. Zadanie realizowane było przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego tj. firma Jan Pieprz Firma Budowlana „Jamal” ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła.

Wartość robót netto 48 770,49 zł.


Dokumenty do pobrania: dokumenty z dnia 2019-03-26

Pages: 1 2 3