Monthly Archives: Czerwiec 2019

Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu […] dwóch środków transportowych typu śmieciarka […].

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.06.2019 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton, Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje co następuje:

Pytania i odpowiedzi w załączeniu.

Przetarg: dostawa śmieciarek

Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaszu:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności konstrukcyjnej 6 ton i 11 ton

Oszczędzanie wody

OGŁOSZENIE

W związku z obecnie występującymi warunkami pogodowymi Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu prosi mieszkańców o niepodlewania ogródków przydomowych, ogródków działkowych oraz innych terenów zielonych.

Niestosowanie się do zaleceń skutkować może przerwami w dostawie wody do gospodarstw domowych.

Zalecenie obowiązuje w godzinach od 6.00 do 23.00 do odwołania.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu