Monthly Archives: Lipiec 2019

2019-07-31 Awaria sieci wodociągowej

Lubasz, dnia 31.07.2019 r .

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 31.07.2019r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Kamionka i Sławno w godz. 11.00-14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2019-07-26 Nowy nabytek GZK Lubasz

Nowy nabytek

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. w Lubaszu

Po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu nabył pojazd specjalistyczny typu śmieciarka. Pojazd przygotowany jest do odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Ładowność konstrukcyjna śmieciarki wynosi 11 ton.

Do dnia 15.09.2019 r. Zakład wyposażony zostanie w ramach przeprowadzonego postępowania w drugi pojazd dwukomorowy spełniający wymagania Zamawiającego, a także norm w zakresie emisji spalin.

2019-07-24 Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 25.07.2019r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe w godz. 10.00-12.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.