Monthly Archives: Lipiec 2021

2021-07-27 Zmiana terminu odbioru odpadów

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z uczestnictwem pracowników w akcji gaszenia pożaru  lasu  w miejscowości Klempicz  w dniu 27.07.2021 r. odbiór odpadów biodegradowalnych                                   z miejscowości Krucz, Kruteczek, Bzowo, Goraj, Nowina nastąpi w dniu jutrzejszym tj. 28.07.2021 r.

2021-07-26 Awaria Dębie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci wodociągowej  w dniu 26.07.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-07-23 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu
awarii sieci wodociągowej  w dniu 23.07.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Rolna  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Postępowanie dot. sprzedaży staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

  1. Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.

2) Liczba pojemników ograniczona .

3) W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:

     -imię i nazwisko lub firma oferenta

     -adres zamieszkania lub adres firmy

     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży

     -oferowaną cenę

 4) Termin składania ofert upływa z dnia 31.08.2021 r.

 5) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

      -Joanna Śmigiel,tel.506 683 149