Monthly Archives: sierpień 2021

2021-08-25 Lubasz-Górczyn – przerwy w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z powodu modernizacji przyłączy wodociągowych na ul. Poprzecznej w Lubaszu w dniu 26.08.2021 r. od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz- Górczyn.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Postępowanie dot. sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie dotyczące sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”.

Wartość przedmiotu sprzedaży – 2.000,00 zł.

W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
  • Oferowaną cenę.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.08.2021 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel, tel. 506683149.

2021-08-17 Awaria Sokołowo i Klempicz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 17.08.2021 r w miejscowości Sokołowo i Klempicz, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Sokołowo i Klempicza do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-16 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu  awarii  sieci wodociągowej  w dniu  16.08.2021 r  w  miejscowości Dębe ,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-12 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu  awarii  sieci wodociągowej  w dniu  12.08.2021 r  w  miejscowości Dębe ,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-11 Awaria Bzowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z awarią sieci wodociągowej  w dniu  11.08.2021 r.  do czasu usunięcia  awarii  nastąpi  przerwa  w  dostawie   wody dla  mieszkańców  miejscowości  Bzowo.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-09 Awaria Dębie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu  awarii  sieci wodociągowej  w dniu  09.08.2021 r  w  miejscowości Dębe ul. Leśna.,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.