admin

2021-07-27 Zmiana terminu odbioru odpadów

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z uczestnictwem pracowników w akcji gaszenia pożaru  lasu  w miejscowości Klempicz  w dniu 27.07.2021 r. odbiór odpadów biodegradowalnych                                   z miejscowości Krucz, Kruteczek, Bzowo, Goraj, Nowina nastąpi w dniu jutrzejszym tj. 28.07.2021 r.

2021-07-26 Awaria Dębie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci wodociągowej  w dniu 26.07.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-07-23 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu
awarii sieci wodociągowej  w dniu 23.07.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Rolna  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Postępowanie dot. sprzedaży staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

  1. Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.

2) Liczba pojemników ograniczona .

3) W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:

     -imię i nazwisko lub firma oferenta

     -adres zamieszkania lub adres firmy

     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży

     -oferowaną cenę

 4) Termin składania ofert upływa z dnia 31.08.2021 r.

 5) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

      -Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

2021-06-30 Awaria Lubasz-Górczyn oraz Bończa

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu
awarii sieci wodociągowej  w dniu 30.06.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz-Górczyn oraz Bończa  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-06-29 Awaria Goraj

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z powodu
awarii stacji podnoszenia ciśnienia wody w dniu 29.06.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Goraj do czasu usunięcia awarii.
Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-06-23 Awaria Lubasz – Zielona

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu
awarii sieci wodociągowej  w dniu 23.06.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Zielona do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-06-15 Awaria Stajkowo, Bzowo, Antoniewo, Nowina

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu
awarii sieci wodociągowej  w dniu 15.06.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Stajkowo, Bzowo, Antoniewo, Nowina do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-06-14 Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że na skutek trwającej awarii sprzętu, odbiór odpadów  zmieszanych i z tworzywa sztuczne z miejscowości:  Miłkowo nastąpi w dniu jutrzejszym t.j.  15.06.2021r.