admin

Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu […] dwóch środków transportowych typu śmieciarka […].

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.06.2019 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton, Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje co następuje:

Pytania i odpowiedzi w załączeniu.

Przetarg: dostawa śmieciarek

Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaszu:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności konstrukcyjnej 6 ton i 11 ton

Oszczędzanie wody

OGŁOSZENIE

W związku z obecnie występującymi warunkami pogodowymi Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu prosi mieszkańców o niepodlewania ogródków przydomowych, ogródków działkowych oraz innych terenów zielonych.

Niestosowanie się do zaleceń skutkować może przerwami w dostawie wody do gospodarstw domowych.

Zalecenie obowiązuje w godzinach od 6.00 do 23.00 do odwołania.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

OGŁOSZENIE – Awaria rur

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią rur wznośnych w dniu 30.05.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 10.30-14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu
informuje mieszkańców Gminy Lubasz

o odbiorze odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram odbioru:

28.05.2019 r – Lubasz, Bończa

29.05.2019 r – Dębe, Goraj

30.05.2019 r – Jędrzejewo, Prusinowo, Sławno, Sławienko, Kamionka, Sokołowo, Klempicz

31.05.2019 r – Miłkowo, Miłkówko, Stajkowo, Nowina, Antoniewo, Bzowo, Krucz, Kruteczek

UWAGA

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję do godziny 8.00 w widocznym miejscu, do którego możliwy jest dojazd ciągnikiem z przyczepą.

Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

Postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 1.500 zł (netto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 13 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

Awaria pompy

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią pompy głębinowej w dniu 30.04.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowow godz. 14.00-18.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie monitoringu terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sławienku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sławienku.

Zakres zamówienia obejmuje: instalację systemu monitoringu IP, w tym: 7 kamer o rozdzielczości min. 4 Mpx oraz jedna kamera z regulowanym obiektywem o rozdzielczości 2 Mpx (przy bramie wjazdowej). Obraz z kamer nagrywany ma być na 16-kamerowym rejestratorze cyfrowym z wyjściem HDMI 4 K. Kamery winny mieć zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, powinny posiadać dodatkowo podświetlenie IR. Montaż rejestratora przeprowadzić należy w pomieszczeniu obsługi, sam rejestrator posiadać powinien dysk o pojemności min. 4 TB. System powinien pozwolić na podgląd na monitorze oraz zdalnie przez internet.
Dodatkowe wyposażenie: punkt dostępowy sieci bezprzewodowej 5GHz, przełącznik 5-port (3 szt.), zasilacz UPS 500 VA, Monitor 24” LED Full HDMI, materiały pomocnicze niezbędne do wykonania systemu.

Sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 2.500 zł (brutto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 06 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 06 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk