Aktualności

2021-03-30 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu przebudowy kanalizacji deszczowej w Lubaszu  w dniu 30.03.2021 r. nastąpi  przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz  Oś. Gorajskie w godz. od 10.00 do 13.00.

 Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-03-29 Dostawa dwóch środków transportu typu śmieciarka – pytania i odpowiedzi

Pytania z 29.03.2021 r.

  1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

  1. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

  1. Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 

2021-03-26 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci  wodociągowej w Lubaszu  w dniu 26.03.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz od szkoły „Edukacja” w kierunku Czarnkowa oraz  Goraj  do czasu usunięcia awarii.

 Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.