Awarie

2021-10-08 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu awarii  sieci wodociągowej  w dniu  08.10.2021r  w  miejscowości Dębe,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-10-06 Awaria Dębie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awaryjną wymianą wodomierza głównego w dniu 06.10.2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-09-2 Awaria Miłkowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.09.2021 r. w godz. od 12:30 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Miłkowo .

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-09-23 Prusinowo – przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z usuwaniem awarii hydrantów w dniu 23.09.2021 r. w godz. od 12:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo .

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-09-06 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu  awarii  sieci wodociągowej  w dniu  06.09.2021 r  w  miejscowości Dębe,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-25 Lubasz-Górczyn – przerwy w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z powodu modernizacji przyłączy wodociągowych na ul. Poprzecznej w Lubaszu w dniu 26.08.2021 r. od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz- Górczyn.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-17 Awaria Sokołowo i Klempicz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 17.08.2021 r w miejscowości Sokołowo i Klempicz, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Sokołowo i Klempicza do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-16 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu  awarii  sieci wodociągowej  w dniu  16.08.2021 r  w  miejscowości Dębe ,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-12 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu  awarii  sieci wodociągowej  w dniu  12.08.2021 r  w  miejscowości Dębe ,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-08-11 Awaria Bzowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z awarią sieci wodociągowej  w dniu  11.08.2021 r.  do czasu usunięcia  awarii  nastąpi  przerwa  w  dostawie   wody dla  mieszkańców  miejscowości  Bzowo.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.