Awarie

2021-01-05 Awaria Prusinowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z awarią sieci wodociągowej w Przedszkolu w Prusinowie w dniu  05.01.2021r .  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo,  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z inwestycją drogową i koniecznością ingerencji w sieć wodociągową w Lubaszu na Oś. Gorajskim w dniu  11.12.2020 r.  w godz. od 8.00 do 12.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości
 Lubasz Oś. Gorajskie

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-12-02 Oczyszczalnia

O G Ł O S Z E N I E

           Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi na terenie oczyszczalni ścieków w  Stajkowie  w dniu 07-08.12.2020r. nie będą  przyjmowane ścieki dowożone.

2020-11-03 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  03.11.2020r. w godz. od 13.45  do 15.45  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul Stajkowska.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-11-02 Modernizacja – przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody w Lubaszu w dniu 03.11.2020r. w godz. od 10.30 – 10.45 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-10-23 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z awarią  sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz w dniu  23.10.2020 r.   nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz  ul. Wiejska , Kolejowa, Parkowa do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-10-16 Awaria: Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z awarią  sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz w dniu  16.10.2020r.   nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz  ul. Wojska Polskiego, Płk. Orłowskiego, Desantu Spadochronowego, Powstańców Wlkp. (oś. Glinica) do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-10-12 Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Goraj  w dniu  12.10.2020r.  w godz. od 11.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Goraj oraz Goraj-Zamek.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-10-09 Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Goraj  w dniu  09.10.2020 r.  w godz. od 11.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Goraj oraz Goraj-Zamek.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-10-06 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w Dębe w dniu 06.10.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.