Awarie

2021-03-30 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu przebudowy kanalizacji deszczowej w Lubaszu  w dniu 30.03.2021 r. nastąpi  przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz  Oś. Gorajskie w godz. od 10.00 do 13.00.

 Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-03-26 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci  wodociągowej w Lubaszu  w dniu 26.03.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz od szkoły „Edukacja” w kierunku Czarnkowa oraz  Goraj  do czasu usunięcia awarii.

 Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-02-26 Awaria Lubasz, Goraj, Bończa

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci  wodociągowej w Lubaszu  w dniu 26.02.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa do czasu usunięcia awarii.

 Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-02-05 Awaria Prusinowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci  wodociągowej w Prusinowie  w dniu 05.02.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo  w godz. od 10.15-13.00

 Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2021-02-04 Awaria Prusinowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci  wodociągowej w Prusinowie  w dniu 04.02.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. od 13.00 do 18.00.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2021-01-05 Awaria Prusinowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z awarią sieci wodociągowej w Przedszkolu w Prusinowie w dniu  05.01.2021r .  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo,  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z inwestycją drogową i koniecznością ingerencji w sieć wodociągową w Lubaszu na Oś. Gorajskim w dniu  11.12.2020 r.  w godz. od 8.00 do 12.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości
 Lubasz Oś. Gorajskie

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-12-02 Oczyszczalnia

O G Ł O S Z E N I E

           Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi na terenie oczyszczalni ścieków w  Stajkowie  w dniu 07-08.12.2020r. nie będą  przyjmowane ścieki dowożone.

2020-11-03 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  03.11.2020r. w godz. od 13.45  do 15.45  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul Stajkowska.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-11-02 Modernizacja – przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody w Lubaszu w dniu 03.11.2020r. w godz. od 10.30 – 10.45 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.