Bez kategorii

2023-01-24 awaria Miłkowo

Lubasz, dnia 24.01.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 24.01.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Miłkowo do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

Krzysztof Tomczyk

Prezes Zarządu

2023-01-13 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 13.01.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

Krzysztof Tomczyk

Prezes Zarządu

2023-01-05 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 05.01.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa oraz Santolina do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

Krzysztof Tomczyk

Prezes Zarządu

2021-08-09 Awaria Dębie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z  powodu  awarii  sieci wodociągowej  w dniu  09.08.2021 r  w  miejscowości Dębe ul. Leśna.,  nastąpi   przerwa  w   dostawie  wody  dla  mieszkańców miejscowości  Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-01-13 Odbiór szkła

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że odbiór szkła z miejscowości:  Jędrzejewo, Prusinowo  nastąpi  w dniu jutrzejszym t.j. 14.01.2021r.

Awaria pompy

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią pompy głębinowej w dniu 30.04.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowow godz. 14.00-18.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Postępowanie na sprzedaż wozu asenizacyjnego

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż wozu asenizacyjnego z numerem rejestracyjnym PCT T603.

 1. Cena wywoławcza 3.000 zł (brutto)

– rok produkcji 1989

– pojemność zbiornika 4.000 l

 1. Termin składania ofert: 30 listopada 2018r. do godz. 15:00
 2. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
 3. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
  – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.
 4. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 30 sierpnia 2018 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup wozu asenizacyjnego”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  – imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
  – adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
  – oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
  – oferowaną cenę za przedmiot przetargu
 6. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.
 7. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
– Maciej Janicki tel. 785 199 029

 

       Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

NOWY CENNIK USŁUG – od 1 lutego 2017 r.

cennikSzanowni Państwo,

z dniem 1 lutego 2017 roku wchodzi w życie nowy cennik za usługi dodatkowe świadczone przez GZK Sp. z o.o. w Lubaszu. Treść cennika znajduje się tutaj.

Z poważaniem

Prezes GZK Sp. z o.o. w Lubaszu

Nowe opłaty za wodę i ścieki.

W dniu 14 listopada 2016 r. Rada Gminy Lubasz zatwierdziła nową taryfę za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków na rok 2017. Pełny tekst uchwały znajduje się tutaj.

Zgodnie z powyższą uchwałą ceny za wodę i odprowadzanie ścieków kształtują się następująco:

 1. woda – 3,50 zł netto (3,78 zł brutto) za 1 m3
 2. opłata abonamentowa – 2,50 zł netto (2,70 zł brutto) za 1 miesiąc
 3. odprowadzanie ścieków (dostawcy indywidualni) – 4,96 zł netto (5,36 zł brutto) za 1 m3
 4. odprowadzanie ścieków (pozostali dostawcy) – 6,20 zł netto (6,70 zł brutto) za 1 m3
 5. ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi – 1,00 zł netto (1,08 zł brutto) za 1 m3