Komunikaty

Postępowanie dot. sprzedaży staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

  1. Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.

2) Liczba pojemników ograniczona .

3) W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:

     -imię i nazwisko lub firma oferenta

     -adres zamieszkania lub adres firmy

     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży

     -oferowaną cenę

 4) Termin składania ofert upływa z dnia 31.08.2021 r.

 5) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

      -Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

2021-06-14 Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że na skutek trwającej awarii sprzętu, odbiór odpadów  zmieszanych i z tworzywa sztuczne z miejscowości:  Miłkowo nastąpi w dniu jutrzejszym t.j.  15.06.2021r.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że na skutek trwającej awarii sprzętu, odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Jędrzejewo, Prusinowo, Bończa nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 11.06.2021 r.

2021-06-09 Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 09.06.2021r.  odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości Lubasz nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 10.06.2021r.

Postępowanie dot. sprzedaży  staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

1)Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.
2)Liczba pojemników ograniczona.
3)W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:
     -imię i nazwisko lub firma oferenta
     -adres zamieszkania lub adres firmy
     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży
     -oferowaną cenę
 4)Termin składania ofert upływa z dnia 30.06.2021r.
 5)Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

                                                                                                            Prezes Zarządu
Krzysztof Tomczyk

2020-11-05 Odbiór odpadów przeniesiony

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 05.11.2020 r. odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Bończa, Jędrzejewo, Prusinowo  nastąpi  w dniu jutrzejszym t.j. 06.11.2020  r.

Pandemia COVID-19

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubasz

W związku ze zwiększoną falą zachorowań na Covid -19 zarówno w kraju, jak i na terenie naszej gminy,  dla zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, odbioru  ścieków i odpadów komunalnych  zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostęp  do pracowników naszego zakładu.

W związku z powyższym począwszy od dnia 19.10.2020r. biuro zakładu zostaje zamknięte dla petentów. Kontaktować się można  z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź też telefonicznie pod numerem 67-25-56-070.

Korespondencję  do zakładu prosimy kierować  za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też  pozostawić  ją w przygotowanym przez nas pojemniku, który ustawiony zostanie przy wejściu na teren zakładu .

W trakcie pandemii inkasent nie będzie dokonywał odczytu wodomierzy oraz pobierał  opłat. Faktura uwzględniała będzie średnie zużycie wody.

Zainteresowane osoby mogą przekazać informację o stanie licznika telefonicznie.

2020-05-12 Lubasz – koniec prac modernizacyjnych

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w  Lubaszu w dniu 12.05.2020r. zakończone zostaną ok. godz. 18:00.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.