Komunikaty

2020-11-05 Odbiór odpadów przeniesiony

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 05.11.2020 r. odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Bończa, Jędrzejewo, Prusinowo  nastąpi  w dniu jutrzejszym t.j. 06.11.2020  r.

Pandemia COVID-19

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubasz

W związku ze zwiększoną falą zachorowań na Covid -19 zarówno w kraju, jak i na terenie naszej gminy,  dla zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, odbioru  ścieków i odpadów komunalnych  zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostęp  do pracowników naszego zakładu.

W związku z powyższym począwszy od dnia 19.10.2020r. biuro zakładu zostaje zamknięte dla petentów. Kontaktować się można  z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź też telefonicznie pod numerem 67-25-56-070.

Korespondencję  do zakładu prosimy kierować  za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też  pozostawić  ją w przygotowanym przez nas pojemniku, który ustawiony zostanie przy wejściu na teren zakładu .

W trakcie pandemii inkasent nie będzie dokonywał odczytu wodomierzy oraz pobierał  opłat. Faktura uwzględniała będzie średnie zużycie wody.

Zainteresowane osoby mogą przekazać informację o stanie licznika telefonicznie.

2020-05-12 Lubasz – koniec prac modernizacyjnych

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w  Lubaszu w dniu 12.05.2020r. zakończone zostaną ok. godz. 18:00.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-04-28 Ogłoszenie: PSZOK

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że dnia 30.04.2020r.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie obsługiwał mieszkańców Gminy Lubasz w godzinach 8:00-15:00 po telefonicznym uzgodnieniu.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od 09.05.2020r. PSZOK będzie obsługiwał mieszkańców w soboty w godzinach od 9:00-17:00.

Warunkiem odbioru odpadów będzie telefoniczne ustalenie z odbiorcą godziny obsługi danego interesanta w godzinach pracy biura Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-04-28 Informacja

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z przyczyn technicznych odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Antoniewo, Krucz, Kruteczek, Nowina, nastąpi w środę t.j. 29.04.2020 r.

2020-04-10 PSZOK nieczynny

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku  z ogłoszonym  stanem epidemii od  dnia  11.04.2020r.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku

będzie nieczynny do odwołania.

2020-04-03 PSZOK

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii w dniu 4.04.2020r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 09.04.2020 r. w godz. od 8.00 do 15.00 PSZOK obsługiwał będzie mieszkańców Gminy Lubasz po telefonicznym uzgodnieniu.
Przedmiotem odbioru będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony mieszczące się w definicji odpadów komunalnych.

2020-03-30 Odpady biodegradowalne – odbiór

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Lubaszu informuje, że z przyczyn technicznych odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Antoniewo, Krucz, Kruteczek, Nowina, nastąpi w środę tj. 01.04.2020r.

2020-03-27 PSZOK w Sławienku nieczynny

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z ogłoszonym  stanem epidemii w dniu 28.03.2020r.:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku
będzie nieczynny.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.