Przetargi

2021-03-29 Dostawa dwóch środków transportu typu śmieciarka – pytania i odpowiedzi

Pytania z 29.03.2021 r.

  1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

  1. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

  1. Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 

2021-03-02 Pytania i odpowiedzi w przetargu na zakup śmieciarek

Pytanie nr 1

III. Opis przedmiotu zamówienia.

-Moc silnika 300 KM, pojemność 8000-9000 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: moc silnika 300-310 KM, pojemność 8000-9200 cm?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 2

-zawieszenie na poduszkach powietrznych, oś tylna podnoszona i skrętna

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: zawieszenie na poduszkach powietrznych, oś tylna podnoszona i skrętna lub oś druga skrętna?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 3

– podgrzewany fotel kierowcy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: podgrzewany fotel kierowcy lub niepodgrzewany?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

W nawiązaniu do opublikowanego zamówienia na dostawę pojazdów specjalistycznych zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:

  1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o mocy silnika 230 KM?
  2. Czy Zamawiający dopuści pojazd o pojemności silnika 9290 cm3?

Odpowiedź na w/w pytania: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

2021-03-01 Informacja dla wykonawców

UWAGA!!!

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć na adres skrzynki na ePuap Gminy Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz o adresie:

/gminalubasz/SkrytkaESP

Pozostałą korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy GZK Sp. z o.o. w Lubaszu: biuro@gzk-lubasz.pl