Przetargi

Postępowanie dot. sprzedaży  staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

1)Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.
2)Liczba pojemników ograniczona.
3)W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:
     -imię i nazwisko lub firma oferenta
     -adres zamieszkania lub adres firmy
     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży
     -oferowaną cenę
 4)Termin składania ofert upływa z dnia 30.06.2021r.
 5)Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

                                                                                                            Prezes Zarządu
Krzysztof Tomczyk

2021-05-14 Postępowanie dot. sprzedaży staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

 1. Ustala cenę za jeden pojemnik 150 zł.
 2. Liczba pojemników ograniczona .
 3. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:
  • imię i nazwisko lub firma oferenta
  • adres zamieszkania lub adres firmy
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży
  • oferowaną cenę
 4. Termin składania ofert upływa z dnia 31.05.2021 r.
 5. Osoba upoważniona do kontaktu oferentami
  • Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

2021-03-29 Dostawa dwóch środków transportu typu śmieciarka – pytania i odpowiedzi

Pytania z 29.03.2021 r.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.