OGŁOSZENIE – Awaria rur

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią rur wznośnych w dniu 30.05.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 10.30-14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

Sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 2.500 zł (brutto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 06 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 06 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

2020-04-04 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu w pasie drogi wojewódzkiej (przy markecie Mila) nastąpi przerwa w dostawie wody  dla mieszkańców miejscowości Lubasz  (od ul. Wiejskiej w stronę Czarnkowa) oraz  Goraj. Przewidywany czas usunięcia awarii godziny ranne  05.04.2020 r.

2020-04-03 PSZOK

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii w dniu 4.04.2020r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 09.04.2020 r. w godz. od 8.00 do 15.00 PSZOK obsługiwał będzie mieszkańców Gminy Lubasz po telefonicznym uzgodnieniu.
Przedmiotem odbioru będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony mieszczące się w definicji odpadów komunalnych.

2020-04-02 Awaria Lubasz „os. Glinki”

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu w dniu 02.04.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz „os. Glinki”. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 11:30

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-03-30 Odpady biodegradowalne – odbiór

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Lubaszu informuje, że z przyczyn technicznych odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Antoniewo, Krucz, Kruteczek, Nowina, nastąpi w środę tj. 01.04.2020r.

2020-03-27 PSZOK w Sławienku nieczynny

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z ogłoszonym  stanem epidemii w dniu 28.03.2020r.:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku
będzie nieczynny.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-03-20 Awaria Miłkowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią  sieci wodociągowej w  Miłkowie w dniu 20.03.2020 r.  nastąpi przerwa  w dostawie wody dla  mieszkańców  miejscowości Miłkowo. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-03-20 PSZOK nieczynny

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem w dniu 21.03.2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie nieczynny.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-03-20 Prace modernizacyjne

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w Śmieszkowie obniżone będzie ciśnienie wody dla mieszkańców wsi Dębe przez okres około dwóch tygodni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-03-17 Przebudowa sieci

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej Lubaszu w dniu18.03.2020 r. (środa) w godz. 7.30-12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz Os. Górczyn.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-03-17 Odpady BIO

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Lubaszu informuje, że z przyczyn technicznych odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Krucz, Kruteczek, Nowina, Antoniewo nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 18.03.2020 r.