Prace związane z czyszczeniem oczyszczalni ścieków w Stajkowie

                                                                                           Lubasz, dnia 20.09.2017 r

Informacja Gminnego  Zakładu Komunalnego Sp.  z  o.o. w Lubaszu

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 20.09.2017 r  rozpoczęte zostały  prace związane z czyszczeniem oczyszczalni ścieków w Stajkowie.

Powyższe podyktowane  zostało potrzebą  zwiększenia efektywności  pracy oczyszczalni.

Prace rozpoczęte zostały o godzinie 13.00  i prowadzone były przez pracowników Zakładu.

Konserwacja oczyszczalni ścieków zakończona została  o godz. 1.30 w dniu 21.09.2017 r.

Czynności prowadzone przez GZK Sp. z o.o. w Lubaszu monitorowane były przez Wójta Gminy Lubasz oraz Prezesa  GZK Sp. z o.o w Lubaszu.

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. w Lubaszu

Krzysztof Tomczyk

IMG_0648IMG_0651IMG_0646IMG_0647IMG_0649IMG_0650

NOWY CENNIK USŁUG – od 1 lutego 2017 r.

cennikSzanowni Państwo,

z dniem 1 lutego 2017 roku wchodzi w życie nowy cennik za usługi dodatkowe świadczone przez GZK Sp. z o.o. w Lubaszu. Treść cennika znajduje się tutaj.

Z poważaniem

Prezes GZK Sp. z o.o. w Lubaszu

Nowe opłaty za wodę i ścieki.

W dniu 14 listopada 2016 r. Rada Gminy Lubasz zatwierdziła nową taryfę za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków na rok 2017. Pełny tekst uchwały znajduje się tutaj.

Zgodnie z powyższą uchwałą ceny za wodę i odprowadzanie ścieków kształtują się następująco:

  1. woda – 3,50 zł netto (3,78 zł brutto) za 1 m3
  2. opłata abonamentowa – 2,50 zł netto (2,70 zł brutto) za 1 miesiąc
  3. odprowadzanie ścieków (dostawcy indywidualni) – 4,96 zł netto (5,36 zł brutto) za 1 m3
  4. odprowadzanie ścieków (pozostali dostawcy) – 6,20 zł netto (6,70 zł brutto) za 1 m3
  5. ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi – 1,00 zł netto (1,08 zł brutto) za 1 m3

Cennik usług w zakresie wod-kan

                                                               Szanowni Państwo,

cennikGZK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dziale DO POBRANIA znajduje się cennik usług świadczonych przez spółkę obowiązujący od 1 sierpnia 2015 r.

Zapraszam do zapoznania się z jego najnowszą wersją.

Z poważaniem

Prezes GZK Sp. z o.o. w Lubaszu