2020-10-06 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w Dębe w dniu 06.10.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-10-02 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu przy ul. Polnej w dniu 02.10.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Polna, Poprzeczna, Rolna, Łąkowa, Ogrodowa do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-09-23 Wniosek o pożyczkę

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W LUBASZU

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu pragnie poinformować, że w dniu 21.09.2020 r. złożony został przez nas wniosek o udzielenie pożyczki ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na zadanie którego przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 153.

Dla realizacji przedmiotowego zadania Spółka uzyskała pozwolenie na budowę Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

W przypadku uzyskania przez Spółkę wsparcia finansowego, wybór Wykonawcy planowany jest na miesiąc listopad 2020 r. Planowany termin zakończenia robót: 31.05.20201 r.

     Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

2020-09-21 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu przy ul. Polnej w dniu 21.09.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Polna, Poprzeczna, Rolna, Łąkowa, Ogrodowa do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-09-17 Awaria Lubasz, Goraj i Bończa

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje,
że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17.09.2020 r.
w godz. od 12.30-13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-09-17 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17.09.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Stajkowska.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-08-17 Awaria – Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z awarią sieci wodociągowej  w dniu 17.08.2020r. do czasu usunięcia  awarii  nastąpi  przerwa  w  dostawie   wody dla  mieszkańców  miejscowości  Dębe.

2020-08-14 Awaria – ul. Zielonej w Lubaszu

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z awarią sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Lubaszu w dniu  14.08.2020r. do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz  od Szkoły „Edukaacja Lubasz” w kierunku Czarnkowa oraz Goraj.

2020-08-13 Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 15.08.2020 r. (święto) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie nieczynny.

2020-08-10 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu z siedzibą ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9, wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3.

Lubasz, dnia 25.08.2020 r.

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na : Rozbudowę sieci wodociągowej i sanitarnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9 wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9 wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3, wpłynęło osiem ofert.

Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Raf-Bud Rafał Górka, Ul. Łączna 10. Śmiłowo 64-810 Kaczory z ceną brutto 76.875,00 zł.

Dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.

      Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk