2020-05-12 Sławno – przerwa w dostępie do wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w Sławnie w dniu 12.05.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Sławno w godz. od 13:00 do 16:00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-05-07 Awaria Lubasz, Goraj

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z  awarią sieci wodociągowej  w  Lubaszu  przy ul. B.Chrobrego w dniu 07.05.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości:

  • Lubasz ( od skrzyżowania ulicy Wiejskiej i B.Chrobrego w kierunku Czarnkowa) oraz
  • Goraj od godz. 13.00 do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-05-07 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu przy ul. Słonecznej w dniu 07.05.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Słoneczna w godz. 8.45 do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-05-06 Przerwy w dostępie do wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody w Lubaszu w dniu 12.05.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa:

1. pierwsze wyłączenie w godzinach od 5:00do 6:00- spowodowane odłączeniem starej szafy sterowniczej

2. drugie wyłączenie w godzinach od 14:00 do 15:00- spowodowane podłączeniem zasilania sieciowego do szafy SZR.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-04-29 Awaria

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu przy ul. Kolejowej w dniu 29.04.2020r. od godz 13.00 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Kolejowa.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-04-28 Ogłoszenie: PSZOK

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że dnia 30.04.2020r.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie obsługiwał mieszkańców Gminy Lubasz w godzinach 8:00-15:00 po telefonicznym uzgodnieniu.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od 09.05.2020r. PSZOK będzie obsługiwał mieszkańców w soboty w godzinach od 9:00-17:00.

Warunkiem odbioru odpadów będzie telefoniczne ustalenie z odbiorcą godziny obsługi danego interesanta w godzinach pracy biura Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-04-28 Informacja

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z przyczyn technicznych odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Antoniewo, Krucz, Kruteczek, Nowina, nastąpi w środę t.j. 29.04.2020 r.

2020-04-26 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z  awarią  sieci wodociągowej w Lubaszu w dniu 26.04.2020r. od godz 9.00 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz-Górczyn, Bończa oraz Santolina.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-04-24 Awaria

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  dnia 24.04.2020r. w związku z  awarią  sieci wodociągowej w Lubaszu  przy ul. B. Chrobrego 23 od godz. 15.30 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Goraj oraz Lubasz od szkoły Edukacja w kierunku Czarnkowa.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.