Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu […] dwóch środków transportowych typu śmieciarka […].

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.06.2019 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton, Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje co następuje:

Pytania i odpowiedzi w załączeniu.

Przetarg: dostawa śmieciarek

Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaszu:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności konstrukcyjnej 6 ton i 11 ton

Oszczędzanie wody

OGŁOSZENIE

W związku z obecnie występującymi warunkami pogodowymi Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu prosi mieszkańców o niepodlewania ogródków przydomowych, ogródków działkowych oraz innych terenów zielonych.

Niestosowanie się do zaleceń skutkować może przerwami w dostawie wody do gospodarstw domowych.

Zalecenie obowiązuje w godzinach od 6.00 do 23.00 do odwołania.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

OGŁOSZENIE – Awaria rur

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią rur wznośnych w dniu 30.05.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 10.30-14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu
informuje mieszkańców Gminy Lubasz

o odbiorze odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram odbioru:

28.05.2019 r – Lubasz, Bończa

29.05.2019 r – Dębe, Goraj

30.05.2019 r – Jędrzejewo, Prusinowo, Sławno, Sławienko, Kamionka, Sokołowo, Klempicz

31.05.2019 r – Miłkowo, Miłkówko, Stajkowo, Nowina, Antoniewo, Bzowo, Krucz, Kruteczek

UWAGA

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję do godziny 8.00 w widocznym miejscu, do którego możliwy jest dojazd ciągnikiem z przyczepą.

Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu