2019-11-21 Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu w dniu 21.11.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Stajkowo, Miłkowo, Miłkówko, Bzowo, Nowina, Antoniewo w godz. 11.30 do 13.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

2019-10-31 Informacja

INFORMACJA

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 02.11.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sławinku będzie nieczynny.

2019-10-30 Awaria Dębie

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Dębe w dniu 30.10.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe w godz. 10ºº do 13ºº.

Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2019-10-24 Awaria sprzętu

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 24.10.2019 r odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Jędrzejewo, Prusinowo, Krucz, Kruteczek, Nowia, Antoniewo nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 25.10.2019 r.

2019-10-18 Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku  z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu w  dniu 18.10.2019  r.   nastąpi przerwa w dostawie wody dla  mieszkańców  miejscowości  Lubasz ul. Wodna w godz. 11.30 do 17.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2019-10-05 Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu w dniu 05.10.2019r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz oraz Goraj w godz. 12.30 do 17.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2019-10-04 Skażenie mikrobiologiczne wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, informuje o stwierdzonych przekroczeniach mikrobiologicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu publicznego w Stajkowie:
w próbie pobranej w dniu 30.09.2019 r., z sieci Miłkowo szkoła, stwierdzono 1 jtk/100 ml Escherichia coli oraz > 20 jtk bakterii grupy coli, w dniu 02.10.19 pobrano 3 próby, w których stwierdzono:
sieć Miłkowo szkoła- 9 jtk bakterii grupy coli, 4 jtk/100 ml enterokoki kałowe sieć Stajkowo przedszkole- 1 jtk/100 ml enetrokoki kałowe stacja uzdatniania wody w Stajkowie- nie stwierdzono bakterii gr. coli, enterokoków kałowych i Escherichia coli.

Próby zostały pobrane w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Woda podawana do sieci spełnia wymagania mikrobiologiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.17 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294) jednak przekroczenia stwierdzone w szkole w Miłkowie i przedszkolu w Stajkowie świadczą o punktowym zanieczyszczeniu wody co wymaga podjęcia działań naprawczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie zaleca profilaktycznie spożywanie wody po przegotowaniu w szkole w Miłkowie i przedszkolu w Stajkowie, do czasu otrzymania pozytywnych wyników badań.

2019-09-24 Konserwacja pompy

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku konserwacją pompy głębinowej SUW Prusinowo w dniu 25.09.2019r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 9.00 do 15.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.