Szukaj w serwisie …

Ogłoszenia i przetargi

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie remontu dachu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Krucz


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16 kwietnia 2018 r. na wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w Kruczu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w Kruczu.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • rozebranie rynien i rur spustowych na długości 16 m,
  • rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, na powierzchni 12,025 m2,
  • rozebranie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy na dachu betonowym na powierzchni 83,20 m2,
  • wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,50 mm, na powierzchni `12,025 m2,
  • wykonanie i montaż rynien 150 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm,
  • wykonanie i montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm, na długości 3 m,
  • krycie dachu papą asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego na podłożu betonowym, z zagruntowaniem podłoża lepikiem. Do realizacji zamówienia przyjąć należy wykonanie dwóch warstw papy na osnowie z welonu szklanego (w-wa izolacyjna oraz warstwa z papy wierzchniego krycia), – wywóz i utylizację powstałych przy remoncie dachu odpadów.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w Kruczu

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy


Przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowina wraz z przyłączeniem mieszkańców.

SIWZ

Zalączniki do edycji

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Umowa

Projekt budowlano-wykonawczy Nowina

Mapy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby GZK Sp. z o.o. w Lubaszu

SIWZ

Załączniki nr 1-5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie

Informacja o otwarciu ofert.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej w zakresie wykonania sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe wraz z przyłączeniem miejscowości Prusinowo.

Treść zapytania ofertowego.

Program funkcjonalno użytkowy.